Een nieuw coalitieakkoord voor de stad

Op 23 februari jl. organiseerde Voor Goed een lijsttrekkersdebat in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Dat ging uiteraard over sociaal ondernemen in Rotterdam. Hier konden we al concluderen dat het onderwerp hoog op de agenda stond van de lijsttrekkers en partijen.
Maar hoe heeft zich dit vertaald naar het coalitieakkoord dat 10 juni jl. is gepresenteerd en wat betekent dit voor de sector in Rotterdam?

 

We kunnen met een gerust hart stellen dat sociaal ondernemen inderdaad een duidelijke plek heeft gekregen in het akkoord. Sterker nog, VVD wethouder Tim Versnel is aangesteld als wethouder met het onderwerp sociale impact economie in zijn portefeuille en daarmee is er dus voor het eerst op dit onderwerp een wethouder in Rotterdam benoemd.

De aanstelling van één wethouder betekent niet dat de andere wethouders geen inhoudelijke raakvlakken hebben met sociaal ondernemerschap. Grote thema’s die sociaal ondernemers al jaren adresseren in de stad, zoals armoede, jeugd, schuldhulp of zelfs energietransitie worden door meerdere wethouders geadresseerd.

De meeste raakvlakken zien we terug in hoofdstuk twee van het coalitieakkoord, “kansengelijkheid”. Hier staat expliciet dat iedere Rotterdammer mee moet kunnen doen. Dit is sowieso een rode draad in de plannen van het nieuwe college; een overheid die minder vergadert, meer doet, geen lokettenjungle meer is en serieus werk maakt van de menselijke maat. 

In hoofdstuk twee staat expliciet te lezen dat sociaal ondernemen heel belangrijk wordt gevonden door het college. Er staat: “Samen met fondsen, opleidingen, bedrijven en inwoners pakken we grote maatschappelijke problemen aan zoals meer Rotterdammers aan het werk krijgen en houden, ook wanneer ze daar door armoede, schulden, psychische of lichamelijke problemen hulp bij nodig hebben. Alle partijen in het Rotterdamse leveren een gezamenlijke bijdrage aan bestaanszekerheid onder Rotterdammers en een mooier Rotterdam”.

En laat dit laatste nu feitelijk een bevestiging zijn waar Voor Goed, samen met haar partners in de Rotterdam Impact Coalitie al jaren voor werkt, samen met de de Rotterdam Impact Raad, bestaande uit betrokken personen uit het openbare-, bestuurlijke- en bedrijfsleven

We kunnen dus constateren dat sociaal ondernemerschap de komende jaren nadrukkelijker een plek gaat krijgen en dat betekent dat wij er alles aan blijven doen om de sector in Rotterdam te verstevigen en laten groeien.

Lees meer:

Bekijk alles

Ontdek de kracht van OPwerkers op goedaannemen010.nl

Overal om ons heen zien we de gevolgen van personeelstekorten in diverse sectoren. Horecazaken zijn vaker dicht, pakketjes worden minder frequent gebracht en vacatures staan geruime tijd open. Is dat ook echt nodig? Een terechte vraag, zeker gezien...

Lees meer

Maak kennis met Jesse: community manager impact ondernemingen

Afgelopen twee jaar heeft onze collega Thom Oudshoorn diverse projecten gedraaid zoals Studio Voor Goed en events georganiseerd als Bakkies Impact en Opstroopsessies. Hij stond klaar voor veel ondernemers tijdens het spreekuur en binnen het...

Lees meer

Masterclass Impact ondernemen voor ambtenaren

𝗪𝗲𝗹𝗸𝗲 𝘂𝗶𝘁𝗱𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗸𝘂𝗻𝗻𝗲𝗻 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗻𝗲𝗺𝗲𝗿𝘀 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗺𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝗴𝗲𝗺𝗲𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗼𝗽𝗽𝗮𝗸𝗸𝗲𝗻? Die vraag staat centraal tijdens de Masterclass Impact Ondernemen voor ambtenaren. In vier sessies worden...

Lees meer