Een nieuw coalitieakkoord voor de stad

Op 23 februari jl. organiseerde Voor Goed een lijsttrekkersdebat in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Dat ging uiteraard over sociaal ondernemen in Rotterdam. Hier konden we al concluderen dat het onderwerp hoog op de agenda stond van de lijsttrekkers en partijen.
Maar hoe heeft zich dit vertaald naar het coalitieakkoord dat 10 juni jl. is gepresenteerd en wat betekent dit voor de sector in Rotterdam?

 

We kunnen met een gerust hart stellen dat sociaal ondernemen inderdaad een duidelijke plek heeft gekregen in het akkoord. Sterker nog, VVD wethouder Tim Versnel is aangesteld als wethouder met het onderwerp sociale impact economie in zijn portefeuille en daarmee is er dus voor het eerst op dit onderwerp een wethouder in Rotterdam benoemd.

De aanstelling van één wethouder betekent niet dat de andere wethouders geen inhoudelijke raakvlakken hebben met sociaal ondernemerschap. Grote thema’s die sociaal ondernemers al jaren adresseren in de stad, zoals armoede, jeugd, schuldhulp of zelfs energietransitie worden door meerdere wethouders geadresseerd.

De meeste raakvlakken zien we terug in hoofdstuk twee van het coalitieakkoord, “kansengelijkheid”. Hier staat expliciet dat iedere Rotterdammer mee moet kunnen doen. Dit is sowieso een rode draad in de plannen van het nieuwe college; een overheid die minder vergadert, meer doet, geen lokettenjungle meer is en serieus werk maakt van de menselijke maat. 

In hoofdstuk twee staat expliciet te lezen dat sociaal ondernemen heel belangrijk wordt gevonden door het college. Er staat: “Samen met fondsen, opleidingen, bedrijven en inwoners pakken we grote maatschappelijke problemen aan zoals meer Rotterdammers aan het werk krijgen en houden, ook wanneer ze daar door armoede, schulden, psychische of lichamelijke problemen hulp bij nodig hebben. Alle partijen in het Rotterdamse leveren een gezamenlijke bijdrage aan bestaanszekerheid onder Rotterdammers en een mooier Rotterdam”.

En laat dit laatste nu feitelijk een bevestiging zijn waar Voor Goed, samen met haar partners in de Rotterdam Impact Coalitie al jaren voor werkt, samen met de de Rotterdam Impact Raad, bestaande uit betrokken personen uit het openbare-, bestuurlijke- en bedrijfsleven

We kunnen dus constateren dat sociaal ondernemerschap de komende jaren nadrukkelijker een plek gaat krijgen en dat betekent dat wij er alles aan blijven doen om de sector in Rotterdam te verstevigen en laten groeien.

Lees meer:

Bekijk alles

Ontdek impact ondernemers in Rotterdam bij Studio Voor Goed

Dit najaar ontdek je bijzondere producten van impact ondernemers in hartje Rotterdam. Samen met Voor Goed creëren zij een studio waar je kennis kunt maken met hun bijzondere producten en diensten.

Lees meer

Speel het Impact match makers spel

Ontdek je match en maak kennis met impactvolle ondernemers die Rotterdam mooier, socialer en duurzamer maken. Speel het interactieve impact matchmakers spel! In deze interactieve installatie kun je kennismaken met 27 sociaal ondernemers die...

Lees meer